Bokillustrasjon. Laget til "Med hatten på snei", skrevet av Arnfinn Strømmevold. (2018)

Bokillustrasjon. Laget til "Med hatten på snei", skrevet av Arnfinn Strømmevold.(2018)

Bokillustrasjon. Laget til "Med hatten på snei", skrevet av Arnfinn Strømmevold.(2018)

Bokillustrasjon. Laget til "Med hatten på snei", skrevet av Arnfinn Strømmevold.(2018)

Bokillustrasjon. Laget til "Med hatten på snei", skrevet av Arnfinn Strømmevold.(2018)

Bokillustrasjon. Laget til "Med hatten på snei", skrevet av Arnfinn Strømmevold.(2018)

Bokillustrasjon. Laget til "Med hatten på snei", skrevet av Arnfinn Strømmevold.(2018)

Bokillustrasjon. Laget til "Med hatten på snei", skrevet av Arnfinn Strømmevold.(2018)