top of page

Røros Etter regn 2020

August 2020 åpnet utstillingen "Røros etter regn". Etter to års arbeid så var jeg klar med min debutustilling. Det ble stilt ut 10 originale malerier og 5 print av utvalgte malerier. Det var også den offisielle overrekkelsen av Bergstadstipendet 2020. Jeg fikk stipendet til å hjelpe å få utviklet utstillingen.

Utstillingen bestod av malerier av Røros. Jeg ønsket å skildre stemningen som oppstår etter regn, ved å vise fargespillene i himmelen og vannrefleksjonene som oppstår.

røros skyline lyslilla.jpg
hyttelva smelthytta.jpg
hest slagghaugan.jpg
hyttelva nederst.jpg
røros høstbilde.jpg
flanderborg.jpg
slaggveien.jpg
hyttelva øverst.jpg
Bergstadens siir.jpg
bottom of page