Røros Etter regn 2020

August 2020 åpnet utstillingen "Røros etter regn". Etter to års arbeid så var jeg klar med min debutustilling. Det ble stilt ut 10 originale malerier og 5 print av utvalgte malerier. Det var også den offisielle overrekkelsen av Bergstadstipendet 2020. Jeg fikk stipendet til å hjelpe å få utviklet utstillingen.

Utstillingen bestod av malerier av Røros. Jeg ønsket å skildre stemningen som oppstår etter regn, ved å vise fargespillene i himmelen og vannrefleksjonene som oppstår.

røros skyline lyslilla.jpg
hyttelva smelthytta.jpg
hest slagghaugan.jpg
hyttelva nederst.jpg
røros høstbilde.jpg
flanderborg.jpg
slaggveien.jpg
hyttelva øverst.jpg
Bergstadens siir.jpg